Чаша за вино

Чаша за вино изработена од дуван кристал во Чешка со

рачно изгравирана представа на елен. Користено е

во ловните куќи на австиската аристократија.