Бокал за вино

Бокал за вино за потребите на

Италијанската аристократија изработен

од мајолика во Милано во втора половина

на 19 век, рачно декориран.