Шише за коњак

Шише за коњак втора половина на 19 век изработено

од мајолика и рачно декорирано. Уникатно е и за

потребите на непознати дестилатери од Франција

изработено во Унгарија.