Пехар за вино

Кристален пехар за вино, изработен за потребите на

дворот на Марија Терезија во Чешка, рачно изгравиран.

Користен во лов на имотот на кралицата.