Мал Орел

Мал Орел - booted eagle-aquila pennatas

 

Има распон на крилјата од 110цм. Има светла и темна фаза на оперјувањето. Гнездата ги прави во крошните на големи дрвја во изолирани и стари шуми бидејќи е многу осетлив на вознемирување. Парот има карактеристичен свадбен лет и инкубира две јајца. Се храни со влекачи, птици и мали цицачи. Многу е убав за набљудување кога е во лов на мали птици бидејќи е многу брз и вешт. Тој е многу редок вид. Во Демир Капија се гнездат 2-3 парови од овој многу редок, многу убав за набљудување, но и многу мистериозен вид.