ХЕЦ дошница

Постои сведоштво кое зборува дека една од најстарите електрични централи во Македонија е изградена во с. Клисура – Демир Капија. По иселување на ова село и миграција на жителите кон Демир Капија во 1953 г. се гради нова хидроелектрана “Дошница” во с. Дошница. Хидроелеткраната е пуштена во работа 1956 г. и до денешен ден е во функција.