Контакт со

Музејот за Вино

Ул. Маршал Тито бб Демир Капија 1442

Република С. Македонија

Наши телефони

Наш вебсајт , меил

www.museumdk.mk

museumdk[at]gmail.com

Museum QR Code

Или може да ја користите Контакт Формата подолу да не контактирате.