• Hidria

За Музејот

 

Музејот на Виното Демир Капија оворен е на 07.11.2010 г.денот на ослободувањето на Демир Капија. Сместен е во центарот на градот (централно градско подрачје), на ул. Маршал Тито бб.Демир Капија.

Работно време:

Понеделник до Петок од 8ч до 15ч , Сабота и Недела по потреба.

 

телефон за контакт 043 366 502,e-mail: museumdk[at]gmail.com   

Лице за контакт Звонимир Будимировиќ 077 764 290

 

 

Персонал на Музејот на виното:

 

1.Звонимир Будимировиќ-проект менаџер,

2.Цветанка Тодоровска Митрева-кустос археолог,

3.Марија Митрева,етнолог,

4.Боби Делов,орнитолог.

 

 

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg