• Hidria

Железнички мост

 

 

Железничкиот мост во Демир Капија кој ја премостува реката Дошница и Бошава пред самиот влив во р. Вардар претставува ремек дело на железната конструкција изработена  во 1882 г. во Германските погони на KRUP, Вествалија - Дортмунд. А во 1929 г. е направена реконструкција во фабричките погони во Р. Чешка - железарна Витковице. Мостот и денес постои и низ него се одвива железничкиот сообраќај.

 

 

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg