• Hidria

Железничка станица

 

Железничката станица Демир Капија е една од најстарите железнички станици во Р. Македонија, пуштена во употреба 1887г. Прв отправник на станица е Агостино Негрото. Во рамките на железничката станица работи ресторант а станицата е опремена со пумпи за вода за парните локомотиви. Името на железничката станица  се должи на клисурата.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg