• Hidria

Варница

 

Во Демир Капија кратко време работела и варницата за печење на вар. Започнала со работа 1948 г. а по укинувањето на Демир Капија како општински центар во 1956 г. престанала со работа. Објектот е интересен во туристичка смисла, но бидејќи повеќе од 50 години не е во функција неопходно е да се направи конзервација и реставрација на истиот.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg