• Hidria

Пиперана

 

1931 г. во Демир Капија се гради машински млин кој првобитно има намена за производтсво на брашно. Карактеристично за овој млин е тоа што во склопот на објектот е монтиран и првиот агрегат за производство на струја со која се напојува машинскиот погон но и уличното осветлување на Демир Капија. Млинот е пуштен во работа 1937г.

 

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg