• Hidria

Метеоролошка станица

 

Метеоролошка станица Демир Капија е една од најстарите во Р. Македонија. Пуштена е во работа 1938 г. Нов објект на метеоролошката станица е изграден по ослободувањето.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg