• Hidria

Ковачка работилница

 

Најстарата ковачка работилница во Демир Капија уште е во функција. Таа е во приватна сопственост и залагањата  на нашиот музеј се истата да се реставрира со што ќе се  ревитализираат  старите занаети а истата ќе се користи во туристички цели.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg