• Hidria

ХЕЦ Дошница

           

 

Постои сведоштво кое зборува  дека една од најстарите електрични централи во Македонија е изградена во с. Клисура - Демир Капија. По иселување на ова село и миграција на жителите кон Демир Капија во 1953 г. се гради нова хидроелектрана “Дошница во с. Дошница. Хидроелеткраната е пуштена во работа 1956 г. и до денешен ден е во функција.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg