• Hidria

Пехар за вино

Кристален пехар за вино, изработен за потребите на

дворот на Марија Терезија во Чешка, рачно изгравиран.

Користен во лов на имотот на кралицата.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg