• Hidria

Кралско шише

 

Шише од прозирно стакло произведено во Италија

за потребите на кралската визба во Демир Капија.

Шишето е автентично со втиснат грб на кралското

семејство Караѓорѓевиќи и во него е полнето вино од 1933г.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg