• Hidria

Орел змијар

 

Орел змијар - Short - toed eagle - Circaetus galicus

 

 

Има распон на крилјата од 190 cm. Неговиот лет кога лови е многу типичен и спектакуларен за набљудување. Над ловното подрачје “застанува” во место треперејќи со крилјата и ако со остриот вид фиксира некаков плен-храна на земјата почнува да се спушта право надолу како падобран, полека и тивко. Се храни со змии и гуштери. Една возрасна птица годишно лови повеќе од 150 змии, дури и отровници. Во Демир Капија се гнездат 5-7 пара и тоа би значело дека тие секоја година ја намалуваат популацијата на змии во овој регион за 2-3 илјади змии . Орелот змијар инкубира само едно јајце. Прави гнезда во круната на невисоки дрвја и жбунови. Зимува во Африка.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg