• Hidria

Обичен глувчар

 

Обичен глувчар - Buzzard - Buteo buteo

 

 

Има распон на крилјата од 120cm. Овој вид на граблива птица е често присутен. Инкубира 2-4 јајца и има добра успешност во гнездењето. Се храни со глувци, кртови и мали птици. Корисен е за земјоделците бидејќи го намалува бројот на штетниците на посевите. Практично е во широките ( и  без дрвја) полиња  да се поставуваат платформи на кои глувчарот ќе може да си изгради гнездо или од кои ќе може да го набљудува и штити полето и посевот.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg