• Hidria

Мал Орел

 

Мал орел-booted eagle-aquila pennatas

 

 

Има распон на крилјата од 110цм. Има светла и темна фаза на оперјувањето. Гнездата ги прави во крошните на големи дрвја во изолирани и стари шуми бидејќи е многу осетлив на вознемирување. Парот има карактеристичен свадбен лет и инкубира две јајца. Се храни со влекачи, птици и мали цицачи. Многу е убав за набљудување кога е во лов на мали птици бидејќи е многу брз и вешт. Тој е многу редок вид. Во Демир Капија се гнездат 2-3 парови од овој многу редок, многу убав за набљудување, но и многу мистериозен вид.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg