• Hidria

Царски орел

 

Царски орел (орел крсташ) - Eastern imperial eagle -

Aquila heliaca

 

 

Ова е многу редок и загрозен вид кој е пред исчезнување од Македонија. Има распон на крилјата до 210 цм и тежина до 4,5 кг. Прави големи гнезда на високи, стари дрвја, осамени или во шуми. Ловното подрачје му се отворените терени: степи, пасишта, земјоделски површини и сл. Главно се храни со мали цицачи, со гулаби, врани и др птици, со змии, желки, гуштери, зајци, ежови и сл. Инкубира 2-3 јајца, но има многу мала просечна успешност во подигањето млади. Се среќава во низината северно од Демиркаписката клисура каде во недостаток на поволни природни места за гнездење прави гнезда и на високо напонски столбови. Во народот има верување дека орелот крсташ го штити полето и земјоделците од невреме, град и сл.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg